Privacy Policy

Ezen “Privacy Policy” (Jogi és adatvédelmi nyilatkozat) szerkesztője Ceretti Michele úr, az ugyanezen nevű, egyéni vállalat tulajdonosa,amelynek hivatalos székhelye Roè Volciano (BS), Via Brescia,10 sz. (a továbbiakban, a „Ceretti Michele”) személyes adatvédelem tárgyában, 2003 június 30-i, 196. sz. Végrehajtási Rendelet, 13. cikk., (a továbbiakban, a „Privacy Kód”) értelmében, valamint tartalmazza a www.cerettiarredamenti.it honlap (a továbbiakban, a „Honlap”) fenntartási módjának és a Ceretti Michele által a Honlapon keresztül rendelkezésre bocsátott szolgáltatások (a továbbiakban, a „Szolgáltatások”) leirását a Honlap és/vagy annak szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóknak (a továbbiakban, a „Felhasználók”) adatvédelmére vonatkozólag.
A jelen Privacy Policy kizárólag a Honlapra, és a Honlapon keresztül, a Felhasználónak egyéb, általa esetlegesen elért honlapokra vonatkozik.

1. A mi Jogi és adatvédelmi nyilatkozatunk
Bárkinek, aki erre jogosult, joga van a személyes adatvédelemre, és a Ceretti Michele betartja a saját Felhasználói részére, azon jogait, hogy személyes adataik tárolására és azok kezelésére vonatkozólag informálva legyenek. A Felhasználó beazonositását lehetővé tevő adatkezelési eljárásokban, amelyek lehetnek közvetlenek vagy közvetettek, a Ceretti Michele a Privacy Kód előírásai értelmében, a legszükségesebb elv betartását próbálja elérni.
Ennél fogva, a Ceretti Michele oly módon alkotta meg a Honlapot, hogy azon a Felhasználók személyes adatainak felhasználása minimális mértékű, és kizárja a személyes adatok kezelését, amennyiben az egyes esetekben névtelenül vagy egyéb módon megvalósítható, és amelyek engedélyezik a Felhasználó beazonosítását kizárólag szükséges esetekben vagy a hatóságok kérésére.

2. A személyes adatok tárolása
Feliratkozás a hírlelvélre
A Honlapon való böngészés szabadon megvalósítható és semmilyen, előzetes regisztrálást nem igényel.
Ugyanakkor, a Felhasználók rendelkezésére bocsátott Szolgáltatások igénybe vétele esetén a Felhasználóknak regisztrálniuk kell magukat a Honlapon a megfelelő részben. Kizárólag a Felhasználó kifejezett engedélyével használhatók fel ezek az adatok a további tevékenységek során. A regisztráció során, főként akkor, szükséges a Ceretti Michele hírlevélre való feliratkozás a rendszeresen kibocsátott közlések elolvasása céljából, email-en keresztül, a felhasználó által bejelölt email cimre, amelyen keresztül a Felhasználók informálva lesznek kizárólag a Ceretti Michele kezdeményezéseiről és annak tevékenységéről (a továbbiakban, a „Hírlevél”).  

A Felhasználó által önként megadott adatok
Választható, kifejezett és önkéntes módon írt email  küldése a Honlap által jelzett címekre a feladó címenek utólagos megszerzését jelenti, ami a kérések megválaszolására szolgál, a kommunikálás során bevitt, egyéb személyes adatok megszerzése mellett.  
Ugyanígy, a Felhasználó által önként, a Honlapon, a „Kapcsolatok” elnevezésű részben megadott személyes adatai megerősitése ezen adatoknak utólagos begyűjtését jelenti a Ceretti Michele által, amelyek a Felhasználó által megfogalmazott üzenetek és/ vagy kérések megválaszolására szolgálnak, illetve a Felhasználó által megadott email cimre, emai-en keresztül kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámanyagok küldésére szolgálva.

Böngészési adatok
A jelen honlap által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszerek és szoftver eljárások, és ezek rendes működése során, néhány, személyes adat begyűjtésre kerül, amelyek átvitele az internet kommunikáció protokollja szerint történik.
Olyan adatokról van szó, amelyek nem a beazonosított érdekeltségek részére kerülnek begyűjtésre, hanem amelyek természetüknél fogva, harmadik fél által birtokolt adatok felhasználása és azokhoz kapcsolódva lehet, hogy lehetővé teszik a felhasználók beazonosítását.
Ezen adatkategóriákhoz tartoznak az IP vagy a MAC számítógép címek, amelyeket a Felhasználók használnak, és amelyek kapcsolódnak a Honlaphoz, valamint az URI (Uniform Resource Identifier) jelölésben levő címek, a kért források, a kérelem időpontja, a felhasznált mód a szerver kérelmet illetően, a kérelem során elért fájl mérete, a szervertől kapott adatválasz állapotát jelző számkód (sikerrel járt, hiba, stb.) és egyéb az operációs rendszerre és a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó paraméterek.
Ezek az adatok kizárólag a Honlap felhasználására vonatkozó névtelen statisztikai adatok megvalosítása és, a Honlap tökéletes működésének biztosítása céljából kerülnek felhasználásra.

Cookie-k
A cookie-k olyan fájlok vagy részinformációk, amelyek archiválva vannak a felhasználó számitógépének merevlemezén (ezek a felhasználó böngészőjére az internetszerver által küldött fájlok)   A cookie-k különféle célokból kerülnekfelhasználásra, különféle jellemzőik vannak, és használhatók úgy a tulajdonos, mint a látogató, valamint harmadik fél által.
A Felhasználó számitógépén memorizált cookie-k nem használhatók fel a felhasználó számitógépének merevlemezén levő adatok lekérésére, nem továbithatnak informátakai virusokat vagy nem azonosithatják be és nem használhatják fel a felhasználó email cimét.

* Az alkalmazott cookie-k tipusai: megerősitést nem kérő technikai cokkie-k
Ceretti Michele ú.n. technikai cookie-ket használ, vagyis a Honlap működéséhez szükséges tevékenységekre vonatkozó cookie-kat, a Honlapon való rendes böngészés biztositása céljából. Egyik technikai cookie sem igényel belegyezést, mivel automatikusan instalálva vannak a Honlapra való belépéskor, és nem kerülnek felhasználásra egyéb, további célból.
Sajátságosan a következő tipusok lehetnek:

Szükséges Cookie-k
Ezek a cookie-k a Honlapon való böngészésre valók, olyan funkciók működését teszik lehetővé, mint az önazonositás, az érvényesités, a böngészés egyik szakaszának kezelését és csalások elkerülését.

Funkcionális Cookie-k
Ezek a cookie-k kiegészitő finkciókat látnak el és engedélyezik a Felhasználó választásainak útvonalát, mint a felhasználási nyelv kiválasztása vagy a felhasznált betűtipus mérete.

Teljesitmény Cookie-k
Ezek a cookie-k a Felhasználónak a Honlapon való gyakoribb oldalak útvonalát megőrzik. Engedélyezik ugyanakkor az összes, a Felhasználónak technikai jellegű probláma beazonositását és megoldását, amelyekkel az a Honlapon belül való böngészés során találkozhat. Az ilyen cookie-k által megőrzött információk csatolva vannak, névtelenek és nem kerülnek reklám célból személyes adatok begyűjtésére.

Szesszió Cookie
A felhasznált szesszió cookie-k célja az internet forgalom elemzésének felgyorsitását és megkönnyitik a Felhasználó részére a Honlap által rendelkezésére bocsátott szolgáltatások elérését.  
A Felhasználó egyetlen egy személyes adata sem kerül beszerzésre a Honlap által. A cookie-k nem használhatók személyes jellegű adatok továbbitására, sem a különféle típusú, ú.n. tartós cookie-k, vagy rendszerek a felhasználó nyomonkövetésére. A szesszió cookie-k felhasználása kizárólag a szesszió beazonositásáai továbbitására valók (amelyek a szerver által alkalmilag generált számokból állnak), amelyek a Honlap biztonságos és hatékony megismerésének engedélyezéséhez szükségesek.
Az ebben a Honlapban felhasznált szesszió cookie-k a felhasználó általi böngészés titkosságát potenciálisan veszélyeztető folyamat és egyéb informatikai technikák elkerülésére való.

* Tulajdonosi Cookies és harmadik fél Cookies
A fent emlitett cokkie-kategóriák közvetlenül a Ceretti Michele által kerülnek felhasználásra; tulajdonképpen a Honlap-tól eredő „tulajdonosi cookie-k”-ról van szó.
Ugyanakkor, ezen a Honlapon keresztül, a Felhasználó számitógépére installálva vannak a harmadik fél által felhasznált cookie-k is. A Honlap által engedélyezett „harmadik fél” cookie-k a következők lehetnek:

Cookies analytics
Ezek statisztikai cookie-k, vagyis olyan cookie-k különféle weblapok tulajdonosai által kerülnek felhasználásra, amelyek csatolt formában információk begyűjtésére szolgálnak, a felhasználók számát és a honlap látogatási módját illetőleg, és ugyanakkor általános és a honlap használatára vonatkozó statisztikák előállitására szolgálnak. Az analitikus cookie-k, amelyeket a Ceretti Michele felhasznál, azok, amelyeket a Google Inc. állit a felhasználók rendelkezésére a Google Analytics-on keresztül. Google Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek engedélyezik a Honlapnak a Felhasználók honlaphasználati módjára vonatkozó adatok elemzését.
Ezek által a cookie-által generált információk a Honlap használatára vonatkozó általános adatok (beleértve a saját IP cimet is) és továbitásra kerülnek a Google Inc. részére kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban pozicionált és ott memorizált szervereken. A Google ezeket az adatokat felhasználja, hogy értékelje  a Honlap használatát, kitöltse a Honlap tevékenységére vonatkozó jelentéseket, és továbbitson egyéb szolgáltatásokat, amelyek a Honlap tevékenységére és az Internet használatára vonatkoznak. A Google ugyanakkor ezeket az adatokat továbithatja harmadik fél részére is a törvény által megengedett kereteken belül, vagy amennyiben azok a Google részére végeznek adatkezelést. A Google nem társitja a Felhasználó IP cimét a Google által birtokolt, egyéb cimhez. Ugyanakkor, a Google részére technikailag engedélyezett az egyes felhasználók beazonositása a megvalósitott adatfeldolgozás során elért adatok alapján. Ennek kapcsán  tanulmányzoni kell a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatot és a meg kell nézni a megfelelő engedélyt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it cimen, amelyen keresztül lehetséges a Google Analytics  szolgáltatás kikapcsolása, és az adatok továbbitásának elkerülése a Google Inc. részére.

Funcionality Cookies
Az ú.n. Functionality cookies a Honlap forgalmának megnövelésére szolgálnak, és a Google Inc. által vannak rendelkezésre bocsátva, a Google Maps-en keresztül, amelyet a Ceretti Michele használ a Honlapon. A Google bizonyos számú cookie-ket engedélyez a weblapokon, amelyek tartalmazzák a Google Maps szolgáltatás térképét (a Google Maps összesen négy cookie-t memorizál, amelyek a következők: khcookie, NID, SNID és PREF), amelyek információk felvételére és a felhasználók számának, szokásainak és preferenciáinak memorizálására szolgálnak, mindahányszor azok a Google Maps-on földrajzi térképeket tartalmazó weboldalakat látogatnak meg.
Ugyanakkor, ezek a cookie-k, amelyek közül néhány félig tartós, vagyis lejárnak 2/10 év után, egy olyan oldal meglátogatása után, amely Google térképet tartalmaz, kikapcsolhatók a Felhasználó által saját preferenciái módositásával a böngészőben a következőkben jelzett módon. A Honlapon Google Maps eszközök kerülnek felhasználásra az alapján, hogy a Google Inc. betartja a saját jogi és az adatvédelmi nyilatkozatának és a saját felhasználási feltételek előirásait.
A további információk elérése céljából a Felhasználók tanulmányozhatják a Google Inc. jogi és adatvédelmi nyilatkozatát a felhasználók részére rendelkezésre bocsátott cookie-k tipusait illetően a következő cimen keresztül: http://www.google.com/policies/technologies/types/.

* A Felhasználók jogai
A Honlapon jelenlevő cookie-k használata kizárólag ott lehetséges, ahol az engedélyezve van, ennél fogva, az érdekelt feleknek a saját engedélyezése esetén. Az engedélyezés általános jellegű is lehet, a Honlapon jelenlevő homepage rövid információs banner-ével együttesen, a banner-en jelzett módok alapján (a banner bezárásával, vagy az „ok” ikonra klikkelve a banner-en, vagy a banner bezárásával és a homepage futtatásával vagy azon, bármely részre való klikkeléssel -  megvalósitva, tehát, egy futtatást vagy scroll down-t); vagy szelektiv módon is megvalósitható, az alábbiakban jelzett módon. Ettől az engedélyezéstől nyomkövetés történik a további látogatások esetén. Ugyanakkor, a Felhasználónak mindig lehetősége van a korábbiakban megerősitett engedélyezés teljes vagy részleges visszavonására.
Emlékeztetjük továbbá, hogy a fent jelzett banner-en keresztül történő kért engedélyezés kizárólag a „harmadik fél” cookie-k használatára vonatkozik, és nem a tulajdonosi technikai cookie-kre, amelyek a fent jelzett módon automatikusan installálva vannak a Honlapra való belépés során. A tulajdonosi technikai cookie-k kikapcsolását a Felhasználó a saját böngésző preferenciák módositásával érheti el, a következőkben jelzett módon.
Amennyiben az érdekelt fél elutasitja a cookie-k használatát, ezek nem kerülnek felhasználásra, és a szolgáltatások rendelkezésre bocsátása korlátozottá válik. Ez utóbbi esetben a Honlap néhány funkciója lehet, hogy nem működik teljes mértékben és néhány szolgáltatás egyáltalán nem elérhető. Mindegyik Felhasználó, tehát, kikapcsolhatja a cookie-k használatát a felhasznált szoftveren keresztül az Internet hálózat tanulmányozása céljából (ú.n. „browser”). Több böngésző úgy van beállitva, hogy automatikusan elfogadják a cookie-kat a Felhasználó különféle utasitásai hiányában.
Ennél fogva Ceretti Michele felkéri a Felhasználókat, hogy ellenőrizzék a saját böngésző beállitásaikat a cookie-kra vonatkozólag, és szabályozzák azt igény szerint.
A cookie-k és a Felhasználói prefernciák kezelése, a böngészők konfigurálása eltérő lehet és a böngésző kezelési menüjében van leirva, amely lehetővé teszi a cookie-kra vonatkozó prefernciák módositását.
• Internet Explorer™ esetén: klikkeljen rá
• Safari™ Safari iPhone, iPad, vagy iPod touch esetén:  klikkeljen rá
• Chrome™ esetén:  klikkeljen rá
• Firefox™ esetén:  klikkeljen rá
• Opera™ esetén:  klikkeljen rá
A saját, cookie-kra vonatkozó preferenciák kezelése céljából a Felhasználó tanulmányozhatja a http://www.youronlinechoices.com/it internet honlapot és módosithatja igény szerint a cookie beállitásokat.

3. Választható adatmegerősités
A böngészési adatok előirásaira vonatkozólag , a már emlitett előirásokon kívül a Felhasználó megoszthatja a saját, személyes adatait regisztrálás útján a „Kapcsolatok”-ban és/vagy a Hirlevél szolgáltatásban, valamint a saját email küldésen keresztül is amely különféle személyes adatokat tartalmaz, például információk kérése és/vagy információs/kereskedelmi és/vagy egyéb reklámcélú információk kérése céljából.   Jelezzük, hogy néhány adat megerősítésének esetleges elmaradása esetén a Ceretti Michele részére a Felhasználó a kért szolgáltatásokat nem érheti el.

4. Az adatkezelés tulajdonosa
A Ceretti Michele a Felhasználó személyes adatainak kezelési tulajdonosa, amelynek hivatalos székhelye Roè Volciano (BS),  Via Brescia,10 sz., adóazonositó jele CRTMHL58M08H484L és  adószáma 00127720985.
Ugyanakkor, lehetséges kérni a Ceretti Michele-től a kinevezett, kezelési Felelősök frissitett listáját a Jogi és adatkezelési Kód 29. cikk. Értelmében, a következő email cimen: privacy@cerettiarredamenti.com.
Bármely, egyéb kérés vagy információ és/vagy felvilágositás, vagy kérvény a személyes adatok kezelésére vonatkozólag, kérjük sziveskedjenek irásbeli kérést küldeni a Ceretti Michele részére a következő email cimre:privacy@cerettiarredamenti.com.

5. Az adatkezelés módja és célja
Adattárolás és adatelérés
Az adatkezelés minőségéért felelős Tulajdonosaként, a Ceretti Michele közvetlenül vagy a kinevezett, esetleges Felelősökön keresztül elmentheti a Felhasználók személyes adait a megfelelő adatbázisokba, amelyek a szerveren vannak tárolva a Glacom Italia S.r.l. vállalat által biztositott szolgáltatás révén, amelynek hivatalos székhelye Toscolano Maderno (BS), via Trento, 124 sz. Ez vállalat, amely meg van bizva outsourcing a Honlap kezelésével és frissitéséveI a Ceretti Michele részére hosting szolgáltatásokat is biztosit, garantálva az összes, a nemzeti és az európai, megelelő, személyes adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó és szükséges biztonsági előirások betartását. A hosting szolgáltatásra szolgáló szerverek az egész olaszországi területen el vannak helyezve.
Az adatok, tehát, kizárólag az adatkezeléssel megbizott alkalmazottak által kerülnek kezelésre, akik lehetnek technikusok is, és akik meg vannak bizva az adatkezeléssel a becsületesség, a törvényesség, az illetékesség és az adatgyűjtés és az azt követő adatkezelés előirt célját követés jegyében.
Az adatbázisok kizárólag a megbizott személyek által elérhetők, biztositva az adatok védelmét és bizalmas jellegét, az adatelvesztés, adathasználat nem megfelelő vagy nem szabályos, és illetéktelen elérése elkerülését biztositó biztonsági előirásoknak köszönhetően. Az adatok kizárólag a Felhasználó adatkezelési műveleteihez szükséges ideig maradnak megörizve, a Felhasználó igénye, preferenciája és útmutatásai alapján.

Általános adatkezelés
A Ceretti Michele a Felhasználók adatait kizárólag a Felhasználó választásainak megfelelően használja, amelyeket saját maga erősitett meg, az adatok gyűjtése pillanatában vagy később, a törvényes előirások, szabályozások vagy közösségi rendeletek betartásával.
A személyes adatok automatikus eszközökkel kerülnek kezelésre, kizárólag a begyűjtésük céljának megvalosításához szükséges ideig.
Az adatkezelés állhat a személyes adatok gyűjtéséből, feldolgozásából, regisztrálásából és/vagy arciválásából. Azoknak a Felhasználóknak a személyes adatai, akik dokumentumokat vagy információs anyagot (kérésre választ, kiegészitő dokumentumok, stb.) kérnek, kizárólag a kért szolgáltatás és/vagy ellátás biztositására kerülnek felhasználásra, és harmadik fél részére csak akkor kerülnek továbbitásra, ha szigorúan szükséges a Felhasználó kéréseinek megválaszolásához.

Adatengedélyezés, -kölés és -védelem alá rendelt adatkezelési műveletek
Kizárólag a Felhasználó kifejezett engedélyezése esetén a Ceretti Michele elvégzi a Felhasználók adatainak felhasználását az automatizált eszközök révén, abból a célból, amelyet a Felhasználónak egyenként engedélyeznie kell. A Felhasználók kért tevékenységeire teljes megválaszolását megvalósitandó a Ceretti Michele azokat a személyes adatai közli a Felhasználóknak harmadik fél, társtulajdonosok vagy az adott tevékenység elvégzésével megbízott, külső adatkezelési felelősök részére, amelyeket ez utóbbiak a vállalat rendelkezésére bocsátottak. Az adatok nem kerülnek továbbításra.   

6. Biztonság
A személyes adatok biztonságosan kerülnek begyűjtésre és megőrzésre olyan, technikai és szervezési eljárások és műveletek révén, amelyek a Honlap által tárolt információk és adatok védelmét és biztonságosságát biztositják.  

7. Külső tartalmak linkjei
A Honlap más honlapokhoz, szolgáltatásokhoz vagy külső tartalmakhoz kapcsolódhat vagy más honlapokra, szolgáltatásokra vagy külső tartalmakra rendelhet át, amelyek kívül állnak a Ceretti Michele ellenőrzési etrületén. Amikor a Felhasználó elhagyja a Honlapot, a Ceretti Michele nem tudja a továbbiakban biztositani a Felhasználó személyes adatinak biztonságos védelmét, és nem felel egyik olyan, személyes adat védelméért és privacy-jáért, amelyet a Felhasználó esetlegesen, egyéb honlapokon megadott.

8. A felhasználók jogai
A Privacy Kód 7. cikk. Értelmében, a Felhasználónak jogában áll a személyes adatok megerősitése, még akkor is, ha még nem regisztrálta magát, és a kommunikációt szintén kérheti érthető módon .
Az érdekelt félnek jogában áll kérni a következő adatokat:
a) a személyes adatok eredetére vonatkozólag;
b) az adatkezelés céljára és módjára vonatkozólag;
c) az alkalmazott elvre vonatkozólag, ami az elektronikus eszközökkel történő adatkezelést illeti;
d) a tulajdonos, a felelős személyek és a képviseleti személyek azonositási adataira vonatkozólag, az 5 cikk., 2 bekezd. értelmében;
e) az érdekeltekre vagy érdekeltek csoportjára vonatkozólag, amelyek személyes adatai közlésre kerülhetnek, vagy az országos képviselettel megbízott felelős, vagy más, megbízott felelősök tudomására juthatnak.
Az érdekeltek jogában áll hozzáférni a következő szolgáltatásokhoz:
a) az adatok frissítését, azok kezelését, és amennyiben igényli, az adatintegrációt;
b) a törvénysértőn kezelt adatok törlését és azok átalakítását névtelenül, vagy ay adatok leállítását, beleértve azokat, amelyek nem szükségesek a begyűjtésre vonatkozó célok eléréséhez, és utólagos adatkezeléshez;
c) annak bizonylatátához, hogy az a) és a b) pontokban foglalt műveletekről tudomást szereztek, azok tartalmát illetőleg is, azok a személyek, akik adatai közlésre vagy terjesztésre kerültek, kivétel képeznek azok a műveletek, amelyek megvalosítása lehetetlennek bizonyul, vagy a törvényes kereteken kívüli eszközök felhasználását igényelik.
A Felhasználónak jogában ellenkezését kifejezni, teljes mértékben vagy részlegesen:
a) azon, a személyes adatok kezelését illetőleg, amelyek őt érintik, és, amelyek az adatgyűjtés céljának megfelelnek;
b) azon, a személyes adatok kezelését illetőleg, amelyek reklámcélú vagy közvetlen eladást célzó anyagok küldését illetik, vagy piackutatást vagy kereskedelmi informálást céloznak.
A fent felsorolt jogok azáltal érvényesíthetők, hogy a Felhasználó írásban fordul a Ceretti Michele vállalathoz, a következő email címen keresztül: privacy@cerettiarredamenti.com

9. A jelen Privacy Policy módositása
Amennyiben a Ceretti Michele nem alkalmaz soha az egyes Felhasználók által kifejezetten engedélyezett adatkezelési műveleteken kívül egyéb műveleteket,a jelen Privacy Policy módosítható az új törvényrendeletek vagy az adatkezelésre vonatkozó, új elvárások esetén.
A jelen Privacy Policy frissített változatai megjelenítődik a Honlapon a megfelelő részben: a Ceretti Michele ennél fogva megkér minden Felhasználót, hogy rendszeresen kövessék a Honlapot, annak folyamatosan felújított változatai illetőleg.